OVERHEID

OVERHEID

Bestemmingsplan

De overheid (gemeente danwel provincie) is verplicht voor hun grondgebied te beschikken over een actueel bestemmingsplan. Wij hebben de ervaring in huis dergelijke gebiedsomvattende bestemmingsplannen op te stellen voor bijvoorbeeld kernen, (delen van) het buitengebied of een bedrijventerrein. Dit kunnen wij voor u verzorgen voor zowel behoudende bestemmingsplannen (actualisatie van een bestaand bestemmingsplan) als voor ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen (ter realisatie van een initiatief).

Procesbegeleiding

Bureau Leefomgeving kan de overheid ondersteunen bij het opstellen van hun bestemmingsplannen. Dit kan zowel vanuit ons kantoor, als op locatie (detachering) in de vorm van project(bege)leiding.